Tarvitsimme mökille vain uuden nukkuma-aitan. Jätimme rakennuksesta pois saunan. Ehtasauna teki muutokset toivomustemme mukaan hyvin sujuvasti ja joustavasti. Saimme juuri sellaisen aitan kun halusimme.