30.3.2024

Pihasaunan saa kohta rakentaa ilman rakennuslupaa – Mitä se merkitsee käytännössä?

Rakentamislaki uudistuu. Vuoden 2025 alussa voimaan astuvan lain mukaan omalle tontille saa rakentaa ilman rakennuslupaa enintään 30 neliömetrin kokoisen muun kuin asuinrakennuksen.

Esitys Kevätmessuilla Helsingissä 24.3.2024

Ehta Groupin toimitusjohtaja ja saunamaisteri Ville Laitila kertoo, mitä lakimuutos tarkoittaa käytännössä.

Kysymyksiä ja vastauksia

Tämän hetken tiedon mukaan poikkeamislupahakemukseen tarvitaan jatkossa samat liitteet kuin nykyisinkin. Näitä ovat ympäristökartta, asemapiirros, asiakirja rakennuspaikan hallinnan osoittamiseksi ja selvitys naapureiden kuulemisesta.

Ihan niin monta kuin haluaa. Rakentamislaki ei ota asiaan kantaa. Sen sijaan kaavassa tai kunnan rakentamisjärjestyksessä rakennusten määrää on todennäköisesti rajoitettu.

Ei ole tähän tietoon tulossa. Uusi rakentamislaki ei esimerkiksi tunne ilmoitusmenettelyä, joten mitään ilmoitustakaan ei tarvita. Ainoastaan verottajalle pitää uudet rakennukset jatkossa ilmoittaa kiinteistöverotusta varten.

Kyllä saa. Rakennuksen seinän paksuus tai lämmitysmuoto eivät vaikuta siihen, tarvitaanko rakennuslupaa vai ei.

Rantarakentamisen minimietäisyydet ja pinta-alaehdot vaihtelevat kunnittain. Uusi rakentamislaki ei tuo muutosta tilanteeseen. Yleensä pienehkölle rantasaunalle vaadittu etäisyys rannasta on luokkaa 10-20 metriä.

Ei tarvita. Vesijohto, viemäri tai esimerkiksi sähköistys eivät vaikuta siihen, tarvitaanko rakentamislupaa.

Ei voi. Tontilla olevaa rakennusoikeutta ei saa ylittää. Rakennusoikeuden ylitys on mahdollista ainoastaan poikkeamisluvalla.

Jaa somessa